Til kommunerne

Vi tilbyder

§ 66.1.5 Døgnanbringelse/opholdssted

§ 52 og § 84 Aflastning

Tilsynsrapport – 2017

 

Pædagogik og Ideologi

I Huset Reflekt arbejder vi ud fra en glædesfyldt, aktivitetsbaseret og relations pædagogisk tænkning inspireret af den neuroaffektive udviklingspsykologi, med en legende, anerkendende og energifyldt tilgang til børnene.

Huset Reflekt arbejder med de beskrevne mål jf. børnenes handleplaner, i samarbejde med forvaltning, familie, plejefamilie eller værge. Der tilstræbes et tæt samarbejde med forvaltningen såvel som familie. Efter aftale udarbejdes statusbeskrivelse, som kan bidrage til fremtidige mål. Målene fastlægges i samarbejde med barn og sagsbehandler.

Dette er i ånden for, at sikre en god forudsigelighed, den daglige struktur og en styrkelse af de sunde, sociale kompetencer.

Som medarbejder i Huset Reflekt agerer man som troværdig rollemodel – med barnet i centrum. Det enkelte barn skal have mulighed for at øve sociale færdigheder i et trygt miljø, hvor der er kendte voksne til at guide, vejlede og samspille med. Derfor er det vigtigt for os, at de voksne, der er tilknyttet Huset Reflekt, er gennemgående og stabile.

Vi ser nuanceret, kritisk og udviklende på os selv, hinanden og vores arbejde, for derigennem at kunne være de bedste rollemodeller og kunne stole på vores evner og professionelle virke.

 

TAKSTER

Jf. tilbudsportalen. Vi differentierer i indtil 3 niveauer. Kontakt øverst ledelse for spørgsmål.

Vi har pt. mulighed for søskende anbringelse indtil 3 søskende.

Om os
Huset Reflekt arbejder med
sårbare børn og unge, samt
deres familier og netværk.