Vi tilbyder

 

§ 66.1.5 Døgnanbringelser/opholdssted

 

§ 52 og § 84 Aflastning

Huset Reflekt tilbyder aktiviteter og oplevelser af forskellige arter, samt mulighed for at øve sig på praktiske færdigheder af social karakter såvel som praktiske. Det enkelte barn vil få mulighed for at øve sociale færdigheder i et trygt miljø, hvor der er kendte voksne til at guide og vejlede. En weekend vil typisk indeholde socialt samspil, afslapning og aktiviteter på differentieret niveau, idet intentionen er, at børnene kontinuerligt vil opleve, at få andre indtryk end det hverdagen byder på og via oplevelser opnå nye, eller forbedrede kompetencer.

Det er ligeledes vigtigt at de voksne der er tilknyttet Huset Reflekt, er gennemgående og stabile så barnet ikke udsættes for unødvendige skift i voksenrelationer.

Huset Reflekt støtter børnene i videst muligt omfang / efter aftale hentes og bringes der fra og til deres respektive hjem og skoler. Ligeledes som der kan tilbydes lektiehjælp efter behov.

I tilfælde af aflastning i hverdage – er det er vigtigt at barnet deltager i motiverende aktiviteter i deres oprindelige nærområde, og med Husets Reflekt’s støtte, fortsat har mulighed for at deltage i et allerede etableret fritid/foreningsliv.