Husets fundament​

Målgruppe

Husets målgruppe er normalt begavede børn og unge i alderen 4 - 18 år. 

Børnene er typisk præget af omsorgssvigt, generelle indlæringsvanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser, manglende social forståelse og / eller tidlig skade.

​Børnene behøver ikke at være diagnosticeret, men kan have ASF/OCD eller konstateret ADHD.

Vi har god erfaring med søskendeanbringelser.

Der er mulighed for efterværn.

Historie

Huset Reflekt er grundlagt af Morten Klintebjerg og Hans Avenstrup i 2016. I første omgang fungerer Huset Reflekt som aflastningssted for børn og unge i weekender og ferier, men i november 2017 bliver Huset Reflekt omdannet til socialpædagogisk opholdssted og godkendes til at have 9 døgnpladser.

Morten Klintebjerg og Hans Avenstrup har begge siden 1994 arbejdet med sårbare børn, unge og deres familier.

Pr. 30. juni 2022 overdrages driften og ejerskabet af Huset Reflekt til Altiden. 

Morten Klintebjerg fortsætter i Huset Reflekt som tilbudsleder.​

Vision

Vi har til hensigt at skabe et barndomshjem, hvor sårbare børn og unge kan gro, udvikle nye menneskelige færdigheder og styrkes i troen på sig selv og fremtiden. Et sted, hvor alle kan li’ at være.​

Mission​

​Vi arbejder hver dag for at være de bedste rollemodeller, så vores børn og unge får et ’rigere’ og ’tryggere’ liv med et stærkere personligt fundament.

Værdier

Vi er nærværende, venlige og respektfulde i vores tilgang til andre mennesker. Heri ligger grundlaget for skabelsen af kontakt.

Vi er ordentlige og ærlige. Du kan regne med os. Vi gør det, vi siger.

Vi er fagligt kompetente, veluddannede og med en nysgerrighed og energi, der brænder igennem.

Vi skaber udvikling gennem forståelse, omsorgsfuldhed samt glæde og anerkendelse.

  • Vi bevæger os i cirkulære og dynamiske processer, hvormed vores arbejde med børn, unge og familier hele tiden er foranderligt og skabende.
  • Vi arbejder ud fra holdningen om, at ingen ER sine tanker, følelser og reaktioner, men at alle HAR tanker, følelser og reaktioner. Det betyder, at vi møder børnene og de unge ligeværdigt og med respekt for det sted, de er i livet. De skal have mulighed for at udvikle interesse og nysgerrighed til livet – de skal fornemme tryghed, nærvær og kontakt.
  • Børnene skal lære at sanse livet, at fornemme og aflæse andre for på længere sigt at kunne indgå i kammeratskaber og fællesskaber. De skal opleve at blive set og hørt samt føle sig betydningsfulde. De skal skabe eller genskabe fornemmelsen af sig selv.
  • Vi drager omsorg, er tydelige og viser nye veje at gå. Vi ser nuanceret, kritisk og udviklende på os selv, hinanden og vores arbejde for derigennem at kunne være de bedste rollemodeller og kunne stole på vores evner og professionelle virke. Det har ofte en afsmittende effekt på dem, vi møder i arbejdet, hvad end det er børn og unge, familier eller samarbejdspartnere.

Adresseoplysninger

Huset Reflekt

Brovej 15, 4200 Slagelse

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt Morten: 22 42 33 90

E-mail: info@husetreflekt.dk

Huset Reflekt

Vi har til hensigt at skabe et barndomshjem, hvor sårbare børn og unge kan gro, udvikle nye menneskelige færdigheder og styrkes i troen på sig selv og fremtiden.