​Livet i Huset Reflekt

En hverdag i huset

Som barn og ung i Huset Reflekt er det vigtigt at kunne fastholde sit sociale liv, sine venskaber og evt. fritidsinteresser. Her kan man have kammerater på besøg, og man kan besøge dem i fritiden. Det kan også være, at man har lyst til at dyrke sine fritidsinteresser i nærmiljøet. Det kunne være at gå til badminton, klatring, spejder, e-sport eller noget helt femte.

Som udgangspunkt fortsætter man i sit vante skole-/undervisningstilbud, når man flytter ind i Huset Reflekt.

Relationer og socialt samspil har stor betydning for dannelsen af barnet / den unges identitet, og derfor vægtes det højt hos os.


Medindflydelse

Når man bor i Huset Reflekt, har man medindflydelse på de beslutninger, som træffes.


Der holdes jævnligt børnemøder, hvor samtlige børn og unge kan komme med forslag til punkter til dagsordenen. Alles meninger og ønsker bliver hørt og taget alvorligt.

Måltiderne

Vi tilbyder en sund og varieret kost. Ved behov for særlig kost f.eks. i forbindelse med allergier kan disse behov imødekommes.


Vi lægger vægt på at spise sammen og ser måltiderne som et led i børnenes sociale læring og udvikling. I nogle situationer spiser vi opdelt i grupper, og andre gange spiser vi alle sammen.


Da vi har to køkkener, laver de unge nogle gange mad sammen og til hinanden.

Adresseoplysninger

Huset Reflekt

Brovej 15, 4200 Slagelse

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt Morten: 22 42 33 90

E-mail: info@husetreflekt.dk

Huset Reflekt

Vi har til hensigt at skabe et barndomshjem, hvor sårbare børn og unge kan gro, udvikle nye menneskelige færdigheder og styrkes i troen på sig selv og fremtiden.